0207 – Xem ảnh – Review – 999 roses in my life

“Tình bạn xuất phát từ trái tim không thể bị nghịch cảnh đóng băng, cũng như nước chảy từ con suối không thể bị đông lại trong mùa đông.” – James Fenimore Cooper.

Nếu có đóng băng chỉ là ở lớp bề mặt mà thôi.

“Friendship that flows from the heart cannot be frozen by adversity, as the water that flows from the spring cannot congeal in winter.” – James Fenimore Cooper.

If frozen, there is on the surface only.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.894081324017832.1073742086.777910642301568&type=1&l=a264775b45

DSC07904
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s