0202 – Áo dài trắng – Lady in White – 999 roses in my life

“Anh phải lặp đi lặp lại cùng một chủ đề cả mười lần, thậm chí cả trăm lần. Trong nghệ thuật không có điều giống như sự tình cờ, thậm chí cả chuyển động.” – Edgar Degas.

Tôi yêu vẻ đẹp giản dị của tà áo dài trắng.

“One must do the same subject over again ten times, a hundred times. In art nothing must resemble an accident, not even movement.” – Edgar Degas.

I love the simple beauty of the white.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.891250090967622.1073742081.777910642301568&type=1&l=67f11367b1

C93U5915

6 thoughts on “0202 – Áo dài trắng – Lady in White – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s