0200 – Tuổi mười bảy – Age of Seventeen – 999 roses in my life

“Mục tiêu của mọi người nghệ sĩ là nắm bắt cái động, chính là cuộc sống, bằng những phương thức nhân tạo và giữ nó tĩnh lặng để trăm năm sau, khi người lạ nhìn vào nó, nó lại chuyển động một lần nữa vì nó chính là cuộc sống.” – William Cuthbert Faulkner.

Hai mươi phần trăm hành trình, chỉ còn tám mươi phần trăm nữa thôi là ta về đến đích.

“The aim of every artist is to arrest motion, which is life, by artificial means and hold it fixed so that a hundred years later, when a stranger looks at it, it moves again since it is life.” – William Cuthbert Faulkner.

Twenty percent of the journey. Only eighty percent longer, I will on the top of mountain.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.890368824389082.1073742079.777910642301568&type=1&l=00b2dd90b4

C93U0284
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s