0197 – Tập múa – Dance Practice – 999 roses in my life

“Tôi sống trong hiện tại. Tôi không biết được tương lai sẽ mang đến điều gì. Tôi chỉ biết được sự thật ngày hôm nay. Đó là điều tôi viện tới để phụng sự, và tôi đem nó phụng sự với tất cả sự rõ ràng.” – Igor Fyodorovich Stravinsky.

Nhạc nền của bài múa này là : Việt Nam quê hương tôi.

“I am in the present. I cannot know what tomorrow will bring forth. I can know only what the truth is for me today. That is what I am called upon to serve, and I serve it in all lucidity.” – Igor Fyodorovich Stravinsky.

The background song of the dancing names : Vietnam, my country.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.889004147858883.1073742076.777910642301568&type=1&l=f77e252e6b

C93U4618
Advertisements

One thought on “0197 – Tập múa – Dance Practice – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s