0195 – Nhất dáng nhì da, thứ ba là mặt – Body First, Skin Second and Face Third – 999 roses in my life

“Con người, nếu nói cho đúng, có nền tảng là hy vọng, anh ta không có tài sản gì khác ngoài hy vọng; thế giới của anh ta rõ ràng là miền đất của hy vọng.” – Thomas Carlyle.

Còn sống là còn hy vọng.

“Man is, properly speaking, based upon hope, he has no other possession but hope; this world of his is emphatically the place of hope.” – Thomas Carlyle.

Alive is still hope.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.888050561287575.1073742073.777910642301568&type=1&l=ce4d797acd

C93U9234

One thought on “0195 – Nhất dáng nhì da, thứ ba là mặt – Body First, Skin Second and Face Third – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s