0194 – Học bài chung – Learning Together – 999 roses in my life

“Mọi hành động của chúng ta đều có khả năng gây ra đau khổ, và mọi điều chúng ta làm đều có hệ quả với tiếng vang vượt xa những gì ta có thể tưởng tượng ra. Điều này không có nghĩa là chúng ta không nên hành động. Nó có nghĩa là chúng ta nên hành động cẩn thận. Mọi chuyện đều có ý nghĩa.” – Sylvia Boorstein.

“Every single act we do has the potential of causing pain, and every single thing we do has consequences that echo way beyond what we can imagine. It doesn’t mean we shouldn’t act. It means we should act carefully. Everything matters.” – Sylvia Boorstein.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.887671174658847.1073742072.777910642301568&type=1&l=0412cdab50

DSC05491
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s