0191 – Quá tập trung – Over Focus – 999 roses in my life

“Nguồn gốc của nỗi buồn còn gì hơn là sự yếu đuối của tâm hồn? Cái gì cho nỗi buồn sức mạnh nếu không phải là mong muốn tìm lời giải thích? Hãy tranh đấu đi, và nỗi buồn biến mất khi ngươi tấn công.” – Akhenaton.

Tôi đã quá tập trung vào cô gái đáng yêu chính giữa để rồi quên mất 2 cô gái dễ thương kế bên.

“What is the source of sadness, but feebleness of the mind? What giveth it power but the want of reason? Rouse thyself to the combat, and she quitteth the field before thou strikest.” – Akhenaton.

I focused too much on the middle lovely girl and forgot two cute girl left and right.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.886135298145768.1073742069.777910642301568&type=1&l=3587b6174a

DSC00792
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s