0189 – Học bài – Learning – 999 roses in my life

“Cuốn sách tốt nhất cho bạn là cuốn sách nói nhiều nhất với bạn vào lúc bạn đọc nó. Tôi không nói tới cuốn sách cho bạn nhiều bài học nhất mà là cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Và điều đó phụ thuộc vào tuổi tác, trải nghiệm, nhu cầu về tâm lý và tinh thần.” – William Robertson Davies.

Không sợ sách bỏ ta, chỉ sợ ta bỏ sách.

“The great book for you is the book that has the most to say to you at the moment when you are reading. I do not mean the book that is most instructive, but the book that feeds your spirit. And that depends on your age, your experience, your psychological and spiritual need.” – William Robertson Davies.

The books do not leave me, only I leave the books.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.885270791565552.1073742067.777910642301568&type=1&l=4d27c38c10

C93U4496
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s