0183 – Dạ cổ hoài lang – Remember the Husband at Midnight – 999 roses in my life

“Âm nhạc là sự thể hiện chuyển động của nước, cuộc chơi của những đường cong được mô tả bởi những cơn gió nhẹ luôn thay đổi.” – Claude Debussy.

Dạ cổ hoài lang là một bản nhạc cổ do nhạc sĩ Cao Văn Lầu sáng tác năm 1919, nói về tâm sự người vợ nhớ chồng ở nơi xa lúc về đêm.

“Music is the expression of the movement of the waters, the play of curves described by changing breezes.” – Claude Debussy.

Dạ cổ hoài lang (Night Drum, Remember The Absent Husband) is a old Vietnamese song, composed in 1919 by songwriter Cao Văn Lầu. This song tell about a young wife, remember her husband at every night when he go far away .

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.882272638532034.1073742060.777910642301568&type=1&l=a2654d8cdf

C93U1647

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s