0179 – Can-Am – 999 roses in my life

“Triết lý của một người không thể dùng ngôn từ để diễn đạt hết; nó được thể hiện trong những lựa chọn của người đó… và những lựa chọn của chúng ta rốt cuộc chính là trách nhiệm của chúng ta. Về lâu về dài, chính chúng ta sẽ định hình con người và cuộc sống của bản thân. Quá trình đó không bao giờ kết thúc cho tới khi chúng ta chết. Rốt cuộc thì chúng ta luôn phải gánh chịu mọi trách nhiệm về chính sự lựa chọn của mình.” – Eleanor Roosevelt.

“One’s philosophy is not best expressed in words; it is expressed in the choices one makes… and the choices we make are ultimately our responsibility. In the long run, we shape our lives, and we shape ourselves. The process never ends until we die. And the choices we make are ultimately our own responsibility.” – Eleanor Roosevelt.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.880295888729709.1073742055.777910642301568&type=1&l=532ef2b40a

C93U2551
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s