0174 – Báo giấy – Newspaper – 999 roses in my life

“Tự do báo chí, dĩ nhiên, có thể tốt đẹp mà cũng có thể xấu xa, nhưng nếu chắc chắn không có tự do, báo chí chỉ có thể toàn là xấu xa.” – Albert Camus.

Các tờ báo in lần lượt ngưng xuất bản. Đã lâu tôi không còn cầm tờ báo trên tay.

“A free press can, of course, be good or bad, but, most certainly without freedom, the press will never be anything but bad.” – Albert Camus.

The newspapers stopped publishing one by one. Long time I no longer read the newspaper.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.878105445615420.1073742048.777910642301568&type=1&l=8ee0718e13

DSC02085
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s