0173 – Phút giây thư giãn – Relaxation – 999 roses in my life

“Cuộc sống còn là gì nếu không phải một chuỗi những hành động điên rồ đầy cảm hứng? Khó khăn là làm thế nào để tìm ra chúng để thực hiện. Đừng bao giờ bỏ phí một cơ hội: nó không đến mỗi ngày.” – George Bernard Shaw.

Cơ hội của đời tôi mang tên “999 roses in my life”.

“What is life but a series of inspired follies? The difficulty is to find them to do. Never lose a chance: it doesn’t come every day.” – George Bernard Shaw.

Chance of my life is called “999 roses in my life”.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.877630382329593.1073742047.777910642301568&type=1&l=b7bb3e6f93

DSC02879
Advertisements

One thought on “0173 – Phút giây thư giãn – Relaxation – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s