0169 – Tay phone tay viết – Phone and Pen – 999 roses in my life

“Khi bạn làm điều gì đó cao thượng và tốt đẹp và không ai để ý thấy thì đừng buồn bã. Bởi mặt trời mỗi sáng đều là một cảnh tượng đẹp tuyệt trần song hầu hết các khán giả vẫn còn đang ngáy ngủ.” – John Lennon.

Cám ơn quý thân nhân và thân hữu đã quan tâm và động viên tôi rất nhiều. Giúp tôi đi xa hơn cả sự hình dung ban đầu.

“When you do something noble and beautiful and nobody noticed, do not be sad. For the sun every morning is a beautiful spectacle and yet most of the audience still sleeps.” – John Lennon.

Thank my relatives and friends for interesting and motivating me very much. Help me go further than I thought when I begin the project.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.875664105859554.1073742042.777910642301568&type=1&l=6ea33627c3

DSC05828

One thought on “0169 – Tay phone tay viết – Phone and Pen – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s