0161 – Nụ cười tươi – Smile – 999 roses in my life

“Chúng ta thường đánh giá thấp sức mạnh của một cú chạm nhẹ, một nụ cười mĩm, một lời tử tế, một lần lắng nghe, một lời khen chân thành, hoặc những sự quan tâm dù nhỏ nhặt nhất, tất cả đều có khả năng biến đổi cả cuộc sống xung quanh.” – Leo Buscaglia.

Bạn có tin nút like trên các trang mạng có khả năng biến đổi cuộc đời của một người không?

“Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around.” – Leo Buscaglia.

Do you believe like button on the website have the ability to turn the life of a human?

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.872091602883471.1073742034.777910642301568&type=1&l=7bd3e772ea

DSC08340
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s