0159 – Biểu cảm – Emotion – 999 roses in my life

“Tất cả mọi thứ bạn làm đều dựa trên các lựa chọn của bạn. Đừng có mà đổ lỗi cho cha mẹ, các mối quan hệ trong quá khứ, công việc, nền kinh tế, thời tiết, một cuộc tranh cãi, hay tuổi tác của bạn. Bạn và chỉ có bạn chịu trách nhiệm cho mọi quyết định và lựa chọn của bạn.” – Khuyết danh.

Thiên đàng hay địa ngục, tùy bạn chọn.

“Everything you do is based on the choices you make. It’s not your parents, your past relationships, your job, the economy, the weather, an argument, or your age that is to blame. You and only you are responsible for every decision and choice you make.” – Unknown.

Heaven or hell, depending on your choice.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.871257722966859.1073742032.777910642301568&type=1&l=a08f6015d6

DSC04805
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s