0148 – Gấu – Teddy Bear – 999 roses in my life

“Hãy hiểu điều mình muốn làm, giữ vững ý nghĩ đó trong đầu, và hàng ngày hãy làm điều cần làm, và mỗi hoàng hôn, bạn sẽ thấy mình tới gần mục tiêu hơn.” – Elbert Hubbard.

“Know what you want to do, hold the thought firmly, and do every day what should be done, and every sunset will see you that much nearer to your goal.” – Elbert Hubbard.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.865667426859222.1073742018.777910642301568&type=1&l=3cdb9a4e4a

330N7398
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s