0143 – Áo dài – Vietnamese National Costume – 999 roses in my life

“Hàng ngày, mỗi người đều nên nghe chút âm nhạc, đọc chút thơ ca, và xem tranh ảnh đẹp, để những lo toan trần tục không xóa đi cảm nhận về cái đẹp, thứ mà Chúa trời đã gieo mầm trong tâm hồn con người.” – Johann Wolfgang von Goethe.

“A man should hear a little music, read a little poetry, and see a fine picture every day of his life, in order that worldly cares may not obliterate the sense of the beautiful which God has implanted in the human soul.” – Johann Wolfgang von Goethe.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

330N0002

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.863410437084921.1073742013.777910642301568&type=1&l=a5446aa49c

3 thoughts on “0143 – Áo dài – Vietnamese National Costume – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s