0134 – Cô gái đáng yêu – So cute Girl – 999 roses in my life

“Bạn cảm thấy cần mang thế giới trên vai. Cao thượng đấy. Nhưng ngoài kia có những người muốn giúp bạn trong cuộc chiến của cái thiện, và bạn cần mở lòng cho họ. Bởi đôi khi, thậm chí cả anh hùng cũng cần được cứu vớt.” – Chloe nói với Clark trong phim Thị Trấn Smallville.

Cám ơn quý thân nhân và thân hữu đã đang và sẽ động viên tôi rất nhiều!

“You feel the need to carry the world on your shoulders. That’s noble. But there are other people out there who want to help you fight the good fight, and you need to let them in. Because sometimes, even heroes need to be saved.” – Chloe said to Clark in Smallville film.

Thank my relatives and friends have been encouraging me very much!

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.859171717508793.1073742002.777910642301568&type=1&l=0b26946351

330N0360
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s