0133 – Cười lên – Get a Smile – 999 roses in my life

“Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.” – Khuyết danh.

Lợi ích tuyệt vời của việc cười:
1. Tạo sự vui lây.
2. Giảm căng thẳng và lo lắng.
3. Tạo chất endorphins, giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn.
4. Bạn sẽ trông hấp dẫn hơn.
5. Tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn.
6. Dễ dàng được tiếp cận nhiều hơn.
7. Tạo nhiều thuận lợi cho bạn hơn.
8. Bạn có vẻ đáng tin cậy hơn.
9. Bạn sẽ là một người dẫn dắt tốt hơn.

“Smile, even if it’s a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.” – Unknown.

Awesome Benefits of Smiling:
1. Smiling is contagious joy.
2. Smiling lowers stress and anxiety.
3. Smiling releases endorphins, makes you happier.
4. You’ll be more attractive.
5. Smiling strengthens your immune system.
6. You’ll be more approachable.
7. Smiling will make you more comfortable.
8. You’ll seem more trustworthy.
9. You’ll be a better leader.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.858524577573507.1073742001.777910642301568&type=1&l=99b8795a9e

DSC09385
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s