0132 – Cô gái áo hồng – Girl in Pink – 999 roses in my life

“Sự vượt trội không bao giờ đến một cách vô tình; đó là kết quả của sự chú tâm cao độ, nỗ lực tận tâm, định hướng thông minh, thực hành khéo léo, và tầm nhìn để thấy được cơ hội trong trở ngại.” – Khuyết danh.

Chiến đấu với bản thân thì xuất phát điểm cao hay thấp không quá quan trọng. Ta vui vì mỗi ngày ta tiến bộ chút xíu xìu xiu. 365 cái tiến bộ nho nhỏ ấy sẽ tạo nên sự vượt trội lớn lao chỉ sau một năm.

“Excellence is never an accident; it is the result of high intention, sincere effort, intelligent direction, skillful execution and the vision to see obstacles as opportunities.” – Unknown.

Fight with myself, high or low starting point is not so important. I glad every day with little progress. 365 little progress will make a great excellence after only one year.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.858004907625474.1073742000.777910642301568&type=1&l=f4fae07138

DSC01500
Advertisements

One thought on “0132 – Cô gái áo hồng – Girl in Pink – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s