0129 – Ngon – Yummy – 999 roses in my life

“Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.” – Louisa May Alcot.

Bên cạnh cái chung vẫn còn có cái riêng. Dù đôi khi chúng có vẻ mâu thuẫn với nhau.

“We all have our own life to pursue, our own kind of dream to be weaving, and we all have the power to make wishes come true, as long as we keep believing.” – Louisa May Alcot.

Besides the general still has the particular. Although sometimes they may seem contradictory.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.856570047768960.1073741997.777910642301568&type=1&l=04ad56c964

DSC08747
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s