0120 – Sầu – Sad – 999 roses in my life

“Trao cho ai đó tất cả tình yêu không bao giờ đảm bảo được rằng họ sẽ yêu lại bạn! Đừng trông chờ tình yêu được đáp lại, chỉ đợi nó lớn dần trong trái tim đối phương. Nhưng nếu nó không lớn lên, hãy cảm thấy hài lòng rằng nó đã lớn lên trong trái tim bạn.” – Khuyết danh.

“Giving someone all your love is never an assurance that they’ll love you back! Don’t expect love in return, just wait for it to grow in their hearts. But if it doesn’t, be content it grew in yours.” – Anonymous.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.852673804825251.1073741980.777910642301568&type=1&l=54321c5e4b

330N9245
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s