0115 – Cô gái áo đen – Lady in Black – 999 roses in my life

“Tôi thích những điều ngớ ngẩn, nó đánh thức tế bào não. Sự tưởng tượng là thành phần cần thiết trong cuộc sống, đó là cách nhìn đời qua chiều ngược lại của kính thiên văn. Đó là điều mà tôi làm, và nó cho phép bạn cười vào thực tế của cuộc đời.” – Dr Seuss.

Sự tưởng tượng biến cái không thể trở thành có thể, biến những thế lực linh thiên thống trị trở thành những công cụ đắc lực.

“I like nonsense, it wakes up the brain cells. Fantasy is a necessary ingredient in living, it’s a way of looking at life through the wrong end of a telescope. Which is what I do, and that enables you to laugh at life’s realities.” – Dr Seuss.

Fantasy turn the impossibility into the possibility, turn the sacred forces become the powerful tools.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.850570171702281.1073741964.777910642301568&type=1&l=1577749f5c

330N5953
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s