0112 – Cô dâu một mình – Single Bride – 999 roses in my life

“Sự thật là… Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta.” – Khuyết danh.

Và sự thật phũ phàng là: không có mợ thì chợ vẫn đông.

“Truth is.. We hide cause we want to be found. We walk away to see who follows. We cry to see who wipes away the tears. And we let our heats be broken to see who comes and fixes them.” – Anonymous.

And the sad reality is: without you, the earth still turns and the sun still burns.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.849307018495263.1073741960.777910642301568&type=1&l=deaa44ca42

330N9134

One thought on “0112 – Cô dâu một mình – Single Bride – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s