0107 – 999 roses in my life

“Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát.” – Khuyết danh.

Tương lai bắt đầu từ hiện tại.

“Don’t count what you lost, cherish what you have and plan what to gain because the past never returns but the future may fulfill the loss.” – Anonymous.

The future starts now.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.846247995467832.1073741953.777910642301568&type=1&l=b06a5c004a

DSC01034
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s