0094 – Cô gái trắng hồng – The pink cute Girl – 999 roses in my life

“Vẻ quyến rũ, năm mươi phần trăm là điều bạn có và năm mươi phần trăm là điều người ta nghĩ bạn có. Không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn là niềm tin rằng nàng xinh đẹp.” – Sophia Loren.

Tiêu chí đánh giá sắc đẹp phụ nữ của nam giới thường rất thấp và rất khác so với tiêu chuẩn của phụ nữ. Phần lớn là do nam giới thường nhìn tổng thể hơn chi tiết.

“Sex appeal is fifty percent what you’ve got and fifty percent what people think you’ve got. Nothing makes a woman more beautiful than the belief that she is beautiful.” – Sophia Loren.

The standards about women beauty of men are often very low and very different from the standards of women. Because men love look overview.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.838954612863837.1073741938.777910642301568&type=1&l=d4d4963810

330N6108

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s