0086 – Đôi bạn – Two Friends – 999 roses in my life

“Tôi không bắt buộc phải chiến thắng, nhưng tôi bắt buộc phải làm người chân chính. Tôi không bắt buộc phải thành công, nhưng tôi bắt buộc phải sống bằng ánh sáng trong tâm. Tôi phải đứng bên bất cứ ai đứng lên vì cái đúng, và đứng cùng anh ta chừng nào anh ta còn đúng, và không thể chung phần với anh ta khi anh ta làm sai.” – Abraham Lincoln.

Dù quan điểm của con người về sự khác biệt đã thoáng hơn song những người khác biệt với số đông vẫn còn bị phân biệt và kỳ thị. Vì vậy mới cần những ngày kỷ niệm để nhắc nhở chúng ta bớt đi những định kiến.

“I am not bound to win, but I am bound to be true. I am not bound to succeed, but I am bound to live by the light that I have. I must stand with anybody that stands right, and stand with him while he is right, and part with him when he goes wrong.” – Abraham Lincoln.

Although the men and women views about the difference was more open but the humans, who difference with the majority, still be discriminated and stigmatized. So we have the anniversary day to remind us decrease prejudice.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.835495583209740.1073741929.777910642301568&type=1&l=7657eaa86e

DSC03976
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s