0082 – Yên lặng – Stillness – 999 roses in my life

“Khi ta cảm thấy yêu thương và tử tế với người khác, điều đó không chỉ làm người khác cảm thấy được yêu thương và chăm sóc, mà còn giúp ta tìm được hạnh phúc và bình an trong nội tâm.” – Đăng châu Gia mục thố, Đạt lại Lạt ma thứ 14.

Đạt-lại Lạt-ma 14 thường nói rằng: “Tôi chỉ là một tu sĩ Phật giáo bình thường, không hơn, không kém”. Tôi cũng vậy, là một con người bình thường, không hơn, không kém.

“When we feel love and kindness toward others, it not only makes others feel loved and cared for, but it helps us also to develop inner happiness and peace.” – Tenzin Gyatso, The 14th Dalai Lama.

The 14th Dalai Lama always say: “I am just a simple Buddhist monk – no more, no less”. Me too, just a simple human  – no more, no less.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.833859743373324.1073741925.777910642301568&type=1&l=1f92ab8e22

DSC02152
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s