0075 – E lệ – Shy Girl – 999 roses in my life

“Vượt lên phía trước là một công việc đòi hỏi lòng tin tưởng khát khao vào bản thân. Đó là vì sao vài người với tài năng tầm thường nhưng có chí tiến thủ lớn lao lại đi xa hơn nhiều những người với tài năng vượt trội hơn hẳn.” – Sophia Loren.

Tôi là một nhiếp ảnh gia bình thường với những tấm ảnh bình thường nhưng tự tin mình sẽ đi xa trong lĩnh vực nhiếp ảnh. 🙂

“Getting ahead in a difficult profession requires avid faith in yourself. That is why some people with mediocre talent, but with great inner drive, go so much further than people with vastly superior talent.” – Sophia Loren.

I am a normal photographer with normal photos, but I believe I will go far in the field of photography.

999 roses in my life

Xem thêm – See more …

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.831453430280622.1073741910.777910642301568&type=1&l=e06845b49e

DSC07020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s