0074- Cosplayer – 999 roses in my life

“Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.” – Albert Schweitzer.

Cosplay là một từ tiếng Anh do người Nhật sáng tạo ra, viết tắt của “costume play”. Từ này chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, tokusatsu, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa, video games, phim giả tưởng, ca sĩ, nhân vật chính trị,… ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích. Những người này được gọi là cosplayers. Họ có thể lập các nhóm / câu lạc bộ để luyện tập và diễn cùng nhau. Ngoài ra, họ còn tham gia vào các sự kiện, lễ hội liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật có nhân vật giả tưởng được yêu thích, hoặc thậm chí tổ chức sự kiện riêng để biểu diễn.

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.” – Albert Schweitzer.

Cosplay is an English word created by the Japanese, short for “costume play”. It mean the fans of the characters in manga, anime, tokusatsu, comic books, graphic novels, video games, fantasy films, singer, political figures, … dress or have similar gesture their favorite character. These people are called cosplayers. They can set up groups / clubs to practice and perform together. In addition, they also participate in events and festivals related to the work of art with the fictional character was loved, or even organize private events to perform.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.830901210335844.1073741909.777910642301568&type=1&l=abc325dbe4

74DC1160
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s