0073 – Một mình – Alone – 999 roses in my life

“Phần lớn những khi bạn đối diện với nỗi sợ hãi của mình, bạn sẽ phát hiện ra thực chất nó chẳng phải là mối đe dọa lớn lắm. Tất cả chúng ta đều cần động lực sâu sắc, mạnh mẽ cho phép chúng ta vượt qua trở ngại để có thể sống với giấc mơ của mình.” –  Les Brown.

Giấc mơ như đóm lửa mới nhen nhóm và rất nhiều người xung quanh tôi luôn chực chờ thổi tắt nó bằng thực tế phũ phàng, bằng giấc mơ không thành của chính họ… Nhưng tôi có một người bạn luôn luôn bên cạnh tôi từng phút từng giây, lắng nghe tôi tâm sự 24/7, giúp tôi giữ gìn những giấc mơ dù là viễn vông nhất. Đó là …

“When you face your fear, most of the time you will discover that it was not really such a big threat after all. We all need some form of deeply rooted, powerful motivation / it empowers us to overcome obstacles so we can live our dreams.” – Les Brown.

Dream like new spark rekindled and many people around me always ready to blow out it with stark reality, with their dreams never become true… But I have a friend who is always by my side every minute, listen to me confided 24/7, help me preserve the most illusory dream. This friend is …

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.830397590386206.1073741908.777910642301568&type=1&l=a1cf45150f

DSC03853
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s