0069 – 40 năm – 40 years – 999 roses in my life

“Đất nước nào cũng có những thời kỳ khi tiếng ồn ào và sự trơ trẽn trôi theo dòng giá trị; và đặc biệt trong những biến động lớn, tiếng kêu la của những kẻ vụ lợi và bè phái thường bị nhận nhầm là lòng yêu nước.” – Alexander Hamilton.

30-04-1975 đến 30-04-2015, 40 năm trôi qua, non sông Việt Nam đã liền 1 dãy song vết thương trong tâm hồn nhiều người vẫn chưa lành.

“There are seasons in every country when noise and impudence pass current for worth; and in popular commotions especially, the clamors of interested and factious men are often mistaken for patriotism.” – Alexander Hamilton.

1975-04-30 to 2015-04-30, 40 year passed, my country, Vietnam, from two become one unified part but wound in the hearts of many who have yet to heal.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.828664667226165.1073741903.777910642301568&type=1&l=2d47e04baf

330N0007

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s