0066 – Tranh thủ học bài – Learning – 999 roses in my life

“Sự thật là, để có thể làm bất cứ thứ gì đáng làm trên thế giới này, chúng ta không thể chỉ đứng yên run rẩy và nghĩ về sự lạnh lẽo và nguy hiểm. Chúng ta phải xông tới và giành giật, dùng hết sức của mình.” – Robert Cushing.

Vấn đề là sau khi có được cái ta muốn, ta còn hài lòng không?

“The fact is, that to do anything in the world worth doing, we must not stand back shivering and thinking of the cold and danger, but jump in and scramble through as well as we can.” – Robert Cushing.

But after you have what you want, do you feel happy?

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.827092177383414.1073741900.777910642301568&type=1&l=30f218a9a6

DSC04227
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s