0065- Song Thảo – 999 roses in my life

“Chúng ta đều hơi lập dị và cuộc đời cũng hơi lập dị, và khi chúng ta tìm được người mà sự lập dị tương thích với ta, ta đến với họ và hòa nhập vào sự lập dị chung và gọi đó là tình yêu.” – Dr Seuss.

Khác biệt nhưng rất ăn khớp với nhau vẫn tốt hơn là giống nhau mà không lắp ráp được.

“We are all a little weird and life’s a little weird, and when we find someone whose weirdness is compatible with ours, we join up with them and fall in mutual weirdness and call it love.” – Dr Seuss.

We are very different but we are very harmonious together.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.826533484105950.1073741899.777910642301568&type=1&l=e3bca9e61a

330N0586
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s