0055 – 3 mẹ con – Mother and Daughters – 999 roses in my life

“Ở điểm cuối của cuộc đời, bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc chuyện không vượt qua thêm một bài thi, chiến thắng thêm một tranh chấp, hay hoàn thành thêm một việc kinh doanh. Bạn sẽ nuối tiếc đã không sử dụng thời gian để ở bên cạnh vợ chồng, bạn bè, con cái, hay cha mẹ mình.” – Barbara Bush.

Tất nhiên về mặt luật pháp thì khi em bé ra đời mới được xem là tồn tại. Nhiều người dựa vào đó để giết em bé khi em còn trong bụng mẹ.

“At the end of your life, you will never regret not having passed one more test, not winning one more verdict, or not closing one more deal. You will regret time not spent with a husband, a friend, a child, or a parent.” – Barbara Bush.

Of course, by the law, the new born baby is considered to exist. Many people rely on it to kill babies when they still no born.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.821155047977127.1073741887.777910642301568&type=1&l=3aaf819d7b

DSC03712
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s