0054 – Cô gái thích đọc sách – A girl who love reading – 999 roses in my life

“Những gì sách dạy chúng ta cũng giống như lửa. Chúng ta lấy nó từ nhà hàng xóm, thắp nó trong nhà ta, đem nó truyền cho người khác, và nó trở thành tài sản của tất cả mọi người.” – Voltaire.

Cuốn sách trong tay của cô gái có tựa là: Thay thái độ đổi cuộc đời – Tác giả Jeff Keller.

“The instruction we find in books is like fire. We fetch it from our neighbours, kindle it at home, communicate it to others, and it becomes the property of all.” – Voltaire.

The book in her hand is: Jeff Keller – Attitude is Everything.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.820594914699807.1073741886.777910642301568&type=1&l=75e057028b

DSC04130
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s