0051 – Gần ngày tạm biệt – A time to say goodbye – 999 roses in my life

“Đừng âu sầu khi nói lời tạm biệt, lời tạm biệt là cần thiết trước khi ta có thể gặp lại nhau, và gặp lại nhau, cho dù sau khoảng thời gian ngắn ngủi hay sau cả một đời, là điều chắc chắn sẽ xảy ra với những người bạn hữu.” – Richard Bach.

Sau khóa học mỗi người một nơi song nhờ có internet, nỗi buồn cũng chóng qua mau.

“Don’t be dismayed at goodbyes, a farewell is necessary before you can meet again and meeting again, after moments or lifetimes, is certain for those who are friends.” – Richard Bach.

After a long time learning, every girl will return to her province. But thanks to the internet, sadness will pass quickly.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.818964911529474.1073741883.777910642301568&type=1&l=d9a16a5dc6

DSC03888
Advertisements

2 thoughts on “0051 – Gần ngày tạm biệt – A time to say goodbye – 999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s