0050 – Gia Linh – 5% hành trình – five percent of the journey – 999 roses in my life

“Lạy Chúa,
Xin ban cho con ơn thanh thản để chấp nhận những gì con không thể thay đổi,
Ơn can đảm để đổi thay những gì con có thể,
Và ơn khôn ngoan để nhận biết khi nào có thể khi nào không,
Biết sống theo từng ngày một,
biết vui hưởng từng lúc một,
biết chấp nhận những khó khăn như bước đường đưa tới bình an,
Như Đức Giêsu đã đón nhận thế giới tội lỗi này như thực tế hiện tại,
chứ không phải y như con mơ ước,
biết tin tưởng rằng Chúa sẽ làm cho mọi sự đâu vào đó,
nếu con phục tùng thánh ý Chúa,
Ngõ hầu con có lý để được hạnh phúc đời này
Và hạnh phúc cực lạc với Chúa đời sau.
Amen.”
– Reinhold Niebuhr – Kinh xin Ơn Thanh thản.

Đường đi còn rất dài và chỉ có thể ngắn lại khi ta đi.

“God,
Grant me the serenity to accept the things I cannot change,
The courage to change the things I can,
And the wisdom to know the difference,
Living one day at a time,
Enjoying one moment at a time,
Accepting hardships as a pathway to peace,
Taking as Jesus did, this sinful world as it is,
Not as I would have it,
Trusting that you will make all things right
If I surrender to your will,
So that I may be reasonably happy in this life
And supremely happy with you forever in the next.
Amen.”
– Reinhold Niebuhr – The Serenity prayer.

The road is very long and it only can shorter when we go.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.818495201576445.1073741882.777910642301568&type=1&l=e39489b013

330N0163
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s