0048 – 999 roses in my life

“Thật sai lầm khi cho rằng nhiệt huyết sôi sục nhất là trong tuổi trẻ! Lửa nhiệt tình không mạnh hơn, mà là khả năng kiểm soát chúng yếu hơn! Tuổi trẻ dễ kích động, mãnh liệt và rõ ràng hơn, nhưng sinh lực, sự bền bỉ, chiều sâu và sức tập trung đều không bằng được người từng trải.” – Edward Bulwer Lytton.

Với người trẻ tuổi, được ăn cả, ngã về không. Còn người lớn tuổi thì có xu hướng chọn giải pháp an toàn: được không ăn hết mà mất cũng còn một ít. Mỗi độ tuổi đều có những phẩm chất và ưu thế cao đẹp riêng.

“What a mistake to suppose that the passions are strongest in youth! The passions are not stronger, but the control over them is weaker! They are more easily excited, they are more violent and apparent; but they have less energy, less durability, less intense and concentrated power than in the maturer life.” – Edward Bulwer Lytton.

For young people, the winner take it all. With the older, they tend to choose a safe solution. Every age has high and beautiful advantages.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.817435111682454.1073741880.777910642301568&type=1&l=3e48066c29

DSC04665
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s