0039 – 999 roses in my life

“Điều khó khăn nhất là quyết định hành động, phần còn lại chỉ là sự bền bỉ. Nỗi sợ hãi là những con hổ giấy. Bạn có thể làm bất cứ điều gì mình quyết định làm. Bạn có thể hành động để thay đổi và chi phối cuộc đời mình; và con đường, quá trình chính nó đã là phần thưởng.” – Amelia Earhart.

Hổ giấy thì vẫn cứ là hổ. Nhưng tôi đã quyết và giờ tôi đang đi trên con đường mang tên “999 roses in my life” (999 đóa hoa hồng trong cuộc đời tôi).

“The most difficult thing is the decision to act, the rest is merely tenacity. The fears are paper tigers. You can do anything you decide to do. You can act to change and control your life; and the procedure, the process is its own reward.” – Amelia Earhart.

The paper tigers are still tiger. But I decided to act and now I am walking on the “999 roses in my life” road.

999 roses in my life

Xem trọn bộ ảnh – See full album here:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.812710945488204.1073741871.777910642301568&type=1&l=be04806893

IMG_6558
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s