0032 – Linh Zon – 999 roses in my life

“Điều khiến tôi ngạc nhiên là trong xã hội của chúng ta, nghệ thuật đã trở thành một thứ chỉ liên quan tới sự vật mà không phải là cá nhân, hay cuộc sống. Nghệ thuật đó là thứ được đặc trưng hay được xây dựng bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng cuộc đời của con người lại không thể là một tác phẩm nghệ thuật sao? Tại sao cái đèn hay ngôi nhà lại có thể là một tạo vật nghệ thuật, nhưng không phải cuộc đời của chúng ta?” – Michel Foucault.

Đúng là đại đa số chúng ta chưa phải là nghệ sĩ sáng tạo nên nghệ thuật sống và chết cho bản thân. Đến nay, chưa có tác phẩm hay thể loại nghệ thuật nào có thể lột tả trọn vẹn cuộc đời của một con người.

“What strikes me is the fact that in our society, art has become something which is related only to objects and not to individuals, or to life. That art is something which is specialized or which is done by experts who are artists. But couldn’t everyone’s life become a work of art? Why should the lamp or the house be an art object, but not our life?” – Michel Foucault.

It is true that the vast majority of us are not artists to creative the art of life and death for ourself. Today, no work or any kind of art can portray the full life of a human.

999 roses in my life

Xem thêm – See more …

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.808652005894098.1073741863.777910642301568&type=1&l=e9a3f0390d

IMG_4379
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s