0025 – Cô gái với chiếc máy Nikon – Nikonian Girl – 999 roses in my life

“Thật may mắn cho ai học được cách khâm phục mà không ghen tị, đi theo mà không bắt chước, khen ngợi mà không tâng bốc, và dẫn đường mà không thao túng.” – William Arthur Ward.

Có đủ bốn yếu tố trên chưa chắc đã là bậc giác ngộ, nhưng bậc giác ngộ chắc chắn có cả bốn yếu tố.

“Blessed is he who has learned to admire but not envy, to follow but not imitate, to praise but not flatter, and to lead but not manipulate.” – William Arthur Ward.

I am not sure you are the Enlightened if you have all four elements, but the Enlightened certainly have all four elements.

999 roses in my life

Xem thêm – See more …

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.804458889646743.1073741855.777910642301568&type=1&l=b86699e1a9

330N0802
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s