0022 – Nắng gắt – The Light of high Noon – 999 roses in my life

“Giao tiếp là một kỹ năng bạn có thể học. Nó cũng giống như đi xe đạp hay tập đánh máy. Nếu bạn sẵn sàng nhọc công vì nó, bạn có thể nhanh chóng cải thiện chất lượng của mọi phần trong cuộc sống của mình.” – Brian Tracy.

Giao tiếp tốt là chìa khóa để mở cách cửa thành công. Ai cũng biết là như thế nhưng khoảng cách giữa biết và làm vẫn còn xa lắm. Tôi đang thu hẹp khoảng cách ấy từng chút một mỗi ngày.

“Communication is a skill that you can learn. It’s like riding a bicycle or typing. If you’re willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life.” – Brian Tracy.

Good communication is the key to open the door of success. Everyone know how but the distance between knowing and doing is still far, far away. I narrow that gap by little everyday.

999 roses in my life

Xem thêm – See more …

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.802541919838440.1073741852.777910642301568&type=1&l=f430d78660

IMG_0082
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s