0021 – Tao Đàn – The Park – 999 roses in my life

“Có một sự thô tục thực sự trong phong cách ăn mặc của phụ nữ thời nay. Họ gắng sức thể hiện (show hàng) quá nhiều và quá mức. Họ không hiểu rõ ranh giới giữa hấp dẫn và thô tục. Tôi thì biết quá rõ cái ranh giới đó.” – Roberto Cavalli.

Roberto Cavalli, ông cứ yên tâm là cái xu hướng đó còn lâu mới chấm dứt cho đến khi tận thế.

“There is a real vulgarity in the way women dress at the moment. They show off too much and try too hard. They don’t understand where the line is between sexy and vulgar. I know where that line is.” –  Roberto Cavalli.

Roberto Cavalli, I assure with you that this trend is far from over until the end of the world.

999 roses in my life

Xem thêm – See more …

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.801979636561335.1073741851.777910642301568&type=1&l=c66fb76953

74DC0312
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s