0020 – 2% hành trình – two percent of the journey – 999 roses in my life

“Ban đầu hãy tập trung làm những việc cần thiết; sau đó tiếp tục làm những việc có thể; và bỗng dưng bạn có thể làm được những việc trước đây bạn cho là không thể.” – Francis thành Assisi.

Tôi chỉ biết có một cách để làm những việc không thể. Tôi chia nhỏ nó ra thành những việc có thể và giải quyết chúng từng cái một. Bạn có tin là Jorge Mario Bergoglio bỗng dưng thành Giáo hoàng Francis chỉ trong một ngày?

“Start by doing what’s necessary; then do what’s possible; and suddenly you are doing the impossible.” – Francis of Assisi.

I only know one way to do the impossible thing. I split it into the possible parts and solve them one by one. Do you believe that Jorge Mario Bergoglio became Pope Francis suddenly in one day?

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.801386026620696.1073741850.777910642301568&type=1&l=ace7dc905d

IMG_0281
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s