0014 – Ảnh tự sướng – Selfie – 999 roses in my life

“Tôi nhận ra rằng khi đàn ông yêu phụ nữ, họ chỉ cho phụ nữ một chút cuộc sống của họ. Nhưng phụ nữ khi đã yêu thì sẽ cho đi tất cả.” – Oscar Wilde.

Tôi rất yêu thích chụp ảnh khoảnh khắc mọi người “tự sướng” (tự chụp ảnh). Vì đó thường là thời điểm họ rất vui vẻ. Tôi nghĩ đã đến lúc máy chụp ảnh trước của thiết bị di động nên là máy chụp ảnh chính.

“I see when men love women. They give them but a little of their lives. But women when they love give everything.” – Oscar Wilde.

I love photographing people take a selfie picture. Because it is often happy moment. I think now is a time the front camera of mobile devices should be the main camera.

999 rose in my life

Xem thêm – see more …

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.797750780317554.1073741844.777910642301568&type=1&l=8c8a0b84d6

74DC9840

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s