0009 – 1% hành trình – one percent of the journey – 999 roses in my life

“Phụ nữ không muốn nghe những gì bạn nghĩ. Phụ nữ muốn nghe những gì họ nghĩ – bằng một giọng nói sâu lắng hơn.” – Bill Cosby.

Phụ nữ chỉ thích nghe những gì họ nghĩ dù điều đó nhiều khi là những viên đạn bọc đường. Mở rộng ra thì con người và các sinh vật khác cũng thế, thích ngọt ngào và ghét đắng nghét, thích thành công và ghét thất bại, thích sung sướng và ghét khổ đau. Tuy nhiên mọi thứ sẽ không bao giờ thuận lợi như chúng ta mong muốn.

“Women don’t want to hear what you think. Women want to hear what they think – in a deeper voice.” -Bill Cosby.

Women just love to hear what they think though these are the sugar-coated bullets. By extension, the people and other creatures love sweet and hate bitter, love success and hate failure, love happiness and hate suffering. But everythings will never be advantageous as we wish.

999 rose in my life

Xem thêm – See more …

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.795156983910267.1073741838.777910642301568&type=1&l=de48fe6e3b

_MG_0609

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s