0006 – 999 roses in my life

“Chính sự kết hợp của việc kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp và trẻ hơn tôi ba mươi tuổi với cái iPad đã giữ tôi tôi luôn trẻ trung.” – Bruce Forsyth

Nhờ chụp tự sướng với Ipad cài sẵn các phần mềm làm đẹp ảnh chân dung đã giúp cụ luôn tươi trẻ.

“It’s the combination of marrying a beautiful woman three decades younger and my iPad that keeps me young.” – Bruce Forsyth

Take a selfie photo by Ipad and use IOS beauty portraits app help Bruce Forsyth always feel younger.

999 roses in my life

Xem thêm – See more…

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.793226377436661.1073741833.777910642301568&type=1&l=28c06a3851

IMG_5049

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s