0005 – Vân – 999 roses in my life

“Vào thời điểm này, tôi thích được là một người phụ nữ xinh đẹp đúng độ tuổi của tôi hơn là cố gắng trong tuyệt vọng để nhìn như mới 30 tuổi.” – Demi Moore.

Ôi phụ nữ rất khó đoán. Họ nói có là không, nói không là có nhưng có lúc nói có là có, nói không là không. Nhưng đại đa số phụ nữ trên 20 đều rất vui nếu tôi khen họ trẻ và đẹp hơn tuổi thật.

“For the moment I prefer to be a beautiful woman of my age than try desperately to look 30.” – Demi Moore.

Oh, women are difficult to predict. Sometimes they say yes mean no, no mean yes but sometimes yes mean yes, no mean no. But the vast majority of women over 20 years of age are very happy if I eulogize them young and beautiful than they actually is.

Xem thêm – See more …

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.792720904153875.1073741832.777910642301568&type=1&l=5a9094e8dc

C93U0060

999 roses in my life

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s