Dành tặng mẹ và ba :), for my mom and dad.

“Mẹ là nhà giáo vĩ đại nhất của tôi, dạy cho tôi lòng trắc ẩn, tình yêu thương và sự dũng cảm. Nếu tình yêu ngọt ngào như một đóa hoa, thì mẹ tôi chính là bông hoa ngọt ngào của tình yêu đó.” – Stevie Wonder.

Nếu không có tình yêu của ba mẹ, con sẽ không thể bước những bước đầu tiên trên con đường mang tên “999 bông hồng” này.

“Mama was my greatest teacher, a teacher of compassion, love and fearlessness. If love is sweet as a flower, then my mother is that sweet flower of love.” – Stevie Wonder.

If no love of mom and dad, I will not able to walk first steps on the “999 roses” road.

999 roses in my life

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s